SI SMS

SI SMS

Starosta chrzanowski informuje:

Jeżeli chcesz otrzymywać SMS-y z informacjami o:

  • zagrożeniach takich jak: powodzie, wichury, pożary itp.
  • wprowadzanych stanach ostrzegawczych i alarmowych w związku z określonym zagrożeniem,
  • konieczności ewakuacji określonych rejonów,
  • innych ważniejszych wydarzeniach na terenie powiatu

Zarejestruj się !

Wysyłając SMS* na numer 661 000 112 o treści:

  • Tak.kch01 – Gmina Alwernia
  • Tak.kch02 – Gmina Babice
  • Tak.kch03 – Gmina Chrzanów
  • Tak.kch04 – Gmina Libiąż
  • Tak.kch05 – Gmina Trzebinia

sisms