Szkolenia

Szkolenia

Testy

Materiały do szkolenia strażaków OSP

Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Ratownictwo Techniczne

 

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (dowódców) OSP

 

Szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

 • Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii – wyświetl – pobierz
 • Działania ratownicze i zabezpieczające – wyświetl – pobierz
 • Usuwanie skutków powodzi – wyświetl – pobierz
 • Sprzęt ratownictwa wodnego – wyświetl – pobierz
 • Czynności członka załogi łodzi ratowniczej – wyświetl – pobierz
 • Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom – wyświetl – pobierz
 • Lokalizacja i wydobywanie zwłok – wyświetl – pobierz
 • Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią – wyświetl – pobierz
 • Działania ratownicze na lodzie – wyświetl – pobierz

 

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

 • Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego – wyświetl – pobierz
 • Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych – wyświetl – pobierz
 • Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych – wyświetl – pobierz
 • Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp – wyświetl – pobierz
 • Obsługa techniczna samochodów pożarniczych – wyświetl – pobierz
 • Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu – wyświetl – pobierz
 • Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych – wyświetl – pobierz
 • Konserwacja i eksploatacja pił – wyświetl – pobierz
 • Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych – wyświetl – pobierz
 • Łączność i alarmowanie – wyświetl – pobierz

Materiały do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej