ŚLUBUJĘ!

ŚLUBUJĘ!

30 kwietnia 2022 roku zapisał się w historii naszej straży jako bardzo ważny dzień, ponieważ pierwszy raz od przeszło 50 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej miało miejsce Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uroczystość ta rozpoczęła się po godzinie 15:30 w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz druhów OSP Luszowice. Do ślubowania przystąpiło w sumie 13 dziewcząt i 17 chłopców z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Luszowicach. Po oficjalnym złożeniu przysięgi do sztandaru przez młodzież i dzieci Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP pasował każdą osobę na Członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej a Zastępca Naczelnika rozdawał młodym druhom legitymacje MDP. Po zakończonej uroczystości druhowie udali się do remizy wozami strażackimi, gdzie została przygotowana dla nich niespodzianka w formie zabawy i poczęstunku.

Delegaci do sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach i ślubujący
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach i Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP
druh Wojciech Fudała i druhna Dorota Lis
Comments are closed.